Press "Enter" to skip to content

Vești bune pentru români! Ajutorul de înmormântare se majorează! Ce sumă va fi acordată beneficiarului

Românii au acum parte de vești bune! Ajutorul de înmormântare care se acordă urmașilor persoanei decedate a fost majorat. Cu cât s-a mărit valoarea sumei pe care o primește beneficiarul.

  • Ajutorul de înmormântare se majorează
  • Ce sumă va fi acordată beneficiarului

Pentru ajutorul de înmormântare beneficiar poate fi o singură persoană. Aceasta în cauză trebuie să aibă calitatea de soț supraviețuitor, copil, părinte, tutore, curator sau orice persoană care dovedește cu documente că a plătit cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul de înmormântare se majorează

Mai exact, suma de bani pentru ajutorul de deces nu trebuie să fie mai mică decât valoarea salariului mediu brut.

Așadar, valoarea acestei majorări se ridică la 6.789 de lei în 2023 pentru pensionari și persoanele asigurate, în timp ce pentru membrii de familie ai asiguratului ori pensionarului suma este de 3.395 de lei.

Banii se vor acorda beneficarului în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

– casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

– instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Mai mult decât atât, beneficiarul care se ocupă de înmormântare poate solicita serviciile unei firme de pompe funebre, se încheie un contract și se lasă talonul de pensie ori dovada asigurării iar societatea se ocupă de formalități.

Documente necesare pentru acordarea ajutorului de înmormântare

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);

– certificat de deces (original şi copie);

– act de identitate al solicitantului (original şi copie);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

– adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);

– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;

– dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page