Press "Enter" to skip to content

Ce acatist se citește pentru sănătatea familiei. Trebuie rostit zilnic de credincioși

Acatistul Sfântului Spiridon se rostește zilnic pentru sănătatea familiei. Fostul Episcop este ocrotitorul insulei Corfu din Grecia și a devenit un păstor de suflete în timpul vieții sale. El vine în ajutorul credincioșilor în momentele în care este chemat pentru vindecare.

  • Ce acatist se citește pentru sănătatea familiei
  • Trebuie rostit zilnic de credincioși

Sănătatea noastră și a familie noastre este foarte importantă. Pentru a avea grijă de ea, putem apela la biserică și la Dumnezeu pentru a trece cu bine peste boală. În acest fel, mersul la biserică este un pas esențial pentru adevărații creștini.

Acatistul Sfântului Spiridon se citește pentru sănătatea familiei

Sfântul Spiridon s-a ocupat de păstorirea oilor, iar după moartea soției sale, el a decis să meargă la mănăstire. A fost Episcopul Trimitundei și este considerat un păstor de suflete, el are în grijă insula Corfu din Grecia. Acatistul se citește pentru sănătatea familiei și pentru ajutor imediat. Rugăciunile sunt rostite de toți credincioșii care își doresc să aibă parte de binecuvântare divină.

„Apărătorului credinței să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarh Spiridon, deşi nu avem nici vrednicie şi nici pricepere pentru a ne ruga ţie cu potrivite cuvinte. Totuşi venim la tine, sfinte, şi mărturisindu-ne multele păcate săvârşite, ne rugăm ţie cu smerenie.

Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieţii ai săvârşit atâtea minuni, şi binecuvântează-ne pe noi toţi, cei care venim la tine cu credinţă! Nădejde a celor care şi-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiţi, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite şi, cu obişnuita ta bunătate şi iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului.

Sfinte Spiridon, roagă-te pentru noi!

Învredniceşte-ne şi pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtăşim de bunătăţile sufleteşti şi trupeşti făgăduite adevăraţilor credincioşi. Dăruieşte-ne, sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viaţa aceasta şi, mai ales, pentru cea viitoare. Bucură-te, cel ce ești cu îngerii slujitor! Bucură-te, că ești și cu oamenii cu trupul petrecător! Bucură-te, al cărui trup astăzi săvârșește minuni! Bucură-te, că încălțările tale slujesc drept dovadă. Amin!”.

Alte rugăciuni pentru sănătatea familiei

Pe lângă rugăciunea la Sfântul Spiridon, creștinii folosesc mai multe rugăciuni pentru sănătatea familiei. Dacă ai pe cineva bolnav, rostește rugăciunea de mai jos, având inima curată pentru binele acestuia.

”Preaputernice și slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăință pe cei drepti, ci pe cei păcătoși, și ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii, Te rog, să primești sme­rita mea nevoință și aceasta mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuiește-l, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni, și rânduiește, Tu, toate spre fo­losul său. Că noi neputincioși suntem și nu îl pu­tem ajuta, dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poți pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, Te rog îndură-Te de robul Tău, potolește-i fierbințeala, alină-i suferința, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii și spre iertarea păcatelor. Și dacă îi este de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruiește-i lui răbdare și liniște, alungând de la el toata frica și toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheat de durere și să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, că văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăință și de mulțumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îți sunt păcatele!”. Amin!

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page