Press "Enter" to skip to content

Taxa de succesiune 2023: Cât costă, dar și cum se calculează. Vezi cum se deschide o succesiune

Cât costa taxa de succesiune? Iată care sunt documentele necesare pentru deschiderea succesiunii.

Succesiunea este o procedură legală, frecvent întâlnită. Aceasta este necesară după decesul unei rude și se referă la împărțirea bunurilor între moștenitorii persoanei răposate. Iată cât costă taxa de succesiune, dar și cum se calculează aceasta!

Cât costă taxa de succesiune 2023

Atunci când succesiunea se realizează în primii doi ani de la decesul deținătorului de bunuri, costurile sunt mult mai mici în comparație cu cele care vor fi aplicate după acest termen. Motivul este reprezentat de prevederile art. 111 alin. 3) din Codul fiscal.

„Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin.

(1), dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale”.

Costurile succesiunii cresc substanțial după doi ani de la deces, din cauza impozitului suplimentar pe care moștenitorii îl vor datora statului. Astfel, pentru a beneficia de un cost cât mai redus, succesiunea trebuie dezbătută în termen de maxim 2 ani de la decesul persoanei la a cărei masă succesorală ai dreptul.

Dacă succesiunea se face la un notar atunci onorariul acestuia se va calcula în funcție de valoarea totală a bunurilor succesorale. În cazul în care există doar un moștenitor, acesta va achita singur taxa, însă dacă sunt mai mulți moștenitori, taxa pentru succesiune va fi împărțită între aceștia.

La notar, taxa de succesiune este stabilită în Grila Notarilor. Spre exemplu, dacă valoare totală a bunurilor este de 100.000

de euro, atunci taxa va fi în jurul valorii de 3.110 lei. În altă ordine de idei, dacă moștenitorul face actele de succesiune pentru un imobil și vrea să fie trecut în cartea funciară, atunci tariful crește cu încă  700 – 800 de lei.

În schimb, dacă succesiunea se dezbate în instanța de judecată, taxele vor fi calculate în funcție de durata procesului, a numărului de moștenitori și a altor proceduri juridice.

De asemenea, în cazul în care succesiunea se realizează la mai mult de doi ani de la decesul defunctului, pe lângă taxele percepute de instanță sau de notar, se mai percepe și un impozit de 1% din valoarea totală a bunurilor.

Documentele necesare pentru deschiderea succesiunii

Actele necesare deschiderii unei succesiuni trebuie prezentate în original! În funcție de complexitatea succesiunii, notarul mai poate solicita și alte acte.

 • Certificatul de deces.
 • Certificatul de naștere și de căsătorie al soțului supraviețuitor/certificatul de deces al soțului/sentința sau certificatul de divorț.
 • Actele de identitate ale moștenitorilor.
 • Certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor.
 • Hotărârile judecătorești sau certificatele de divorț ale moștenitorilor (dacă este cazul).
 • Declarații de renunțare sau de străini de succesiune din partea persoanelor cu vocație de a moșteni.
 • Testamentul defunctului (dacă există un astfel de act).
 • Acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, acte de intabulare, planul de amplasament și releveu în cazul imobilelor ce sunt intabulate în cartea funciară, autorizație de construire, proces verbal de predare-primire, contract de schimb, contract de donație, act de dare în plată, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, hotărâri judecătorești și altele, în funcție de caz).
 • Certificat de atestare fiscală pentru bunurile mobile și imobile din masa succesorală (atenție: este valabil doar 30 de zile de la data emiterii).
 • Acte de proprietate autoturism (certificat de înmatriculare, carte de identitate a vehiculului, factură, contract de vânzare etc.).
 • Acte de concesiune pentru locul de veci.
 • Adeverință de la administrația cimitirului în care este amplasat locul de veci, din care să rezulte valoarea respectivului drept de concesiune.
 • Certificate de acționar.
 • Titlurile la ordin sau la purtător, extrase de cont la zi pentru sumele de bani aflate în bănci pe numele defunctului.
 • Dispoziția emisă de primăria în circumscripția căreia domiciliază moștenitorul minor împreună cu încheierea judecătoriei prin care este numit un curator special pentru reprezentarea intereselor moștenitorului minor la dezbaterea succesiunii.

Cum se calculează taxa de succesiune

Taxa de succesiune și eliberarea certificatului de moștenitor se calculează la valoarea bunurilor moștenite astfel:

 • În cazul în care valoarea bunurilor moștenite este până în suma de 6.000 de lei, taxa de succesiune este de 2,7%, dar nu mai puţin de 150 lei pe certificat de moştenitor.
 • Dacă valoarea bunurilor moștenite se află între 6.001 și 30.000 de lei, taxa de succesiune este de 162 de lei+ 1,35%.
 • Pentru bunurile moștenite în valoare de cel puțin 30.001 și cel mult 60.000 de lei, taxa de succesiune este de 486 de lei+ 0.6%
 • Bunurile moștenite care depășesc valoarea de 60.001 de lei au o taxă de succesiune de 665 de lei+ 0,45%.

În cazul în care se solicită dezbaterea succesorală la mai mult de doi ani de la deces, moștenitorii vor plăti un impozit de 1% din valoarea proprietăților imobilare din masa succesorală, pe lângă taxa de succesiune exemplificată mai sus.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page