Press "Enter" to skip to content

Rugăciuni puternice pentru îndeplinirea dorințelor – Când e bine să le rostești

Rugăciunile sunt legăturile noastre cu Dumnezeu. Felul nostru de a vorbi cu Dumnezeu.

Modalitatea prin care ne arătăm credința, dragostea și nădejdea noastră în Dumnezeu. Rugăciunile noastre se ridică, de asemenea, spre fiul Tatălui Ceresc, venit pe Pământ ca să ne izbăvească de păcate, Mântuitorul Iisus Hristos, ca și spre Sfânta sa Maică, Fecioara Maria.

Prea puțin atunci când suntem liniștiți și viața curge bine, în matca obișnuită zi de zi, dar cu neobosită obstinație în momentele de cumpănă, atunci când dăm de greu, rugăciunile ne refac moralul, ne susțin psihicul hărțuit de griji, ne dau speranța că totul se va rezolva cu bine. De aceea știm cu toții cât de căutate sunt rugăciunile pentru îndplinirea dorințelor.

Una dintre cele mai puternice rugăciuni pentru îndeplinirea dorințelor se îndreaptă către Sfânta Maică a Domnului nostru Iisus Hristos și este bine să fie spusă în fața unei icoane a Fecioarei Maria, cu o lumânare sfințită în mână:

„Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu.

Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (se spune dorința).

Te impor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale”.

Continuați cu rugăciunea „Tatăl nostru”:

„Tatăl nostru care ești în ceruri,
Sfințească-se numele Tău,
Vie împărația Ta,
Facă-se voia Ta,
Precum în cer așa și pre Pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Și ne iartă nouă greșalele noastre,
Precum iertăm și noi greșiților noștri,
Și nu ne duce pre noi în ispită,
Ci ne izbăvește de cel rău,
Că a Ta este împărăția, slava și puterea,
În numele Tătalui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!”.

Încheiați apoi cu următoarea foarte frumoasă rugăciune:

„Bucură-te Marie, cea plină de har, Domnul este cu Tine!
Binecuvântată ești tu între femei
Și binecuvântat este rodul pântecului tău
Care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Iisus Hristos.

Sfântă Marie, Maică de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii
Acum și în ceasul morții noastre,
Amin!

Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, acum și pururea, și-n vecii vecilor,
Amin!”.

Rugăciunea Parintelui Arsenie Boca pentru îndeplinirea dorințelor:

Rugăciunea lui Arsenie Boca pentru îndeplinirea dorințelor este una dintre cele mai cunoscute și folosite „dialoguri” cu ocrotitorii din cer. Ea este adresată mântuitorului Iisus Hristos și se spune dimineața.

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, ca cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată, păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric.

Patimile au pus umbră pe ochii minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, așa risipind în deșert zilele noastre, umbriți și dosădiți până la pământ.

Doamne, Cel ce vii între oameni în taina, ai mila de noi și pune foc temniței, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre și fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârșiți și cât ești de aproape de sufletele noastre, și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viața Ta. Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție! Amin!”.

Rugăciunea Stareților de la Optina pentru îndeplinirea dorințelor

Rugăciuneaa Stareților de la Optina nu este foarte cunoscută, este bine să fie spusă zilnic, dimineață, iar efectele ei sunt foarte puternice. Optina este cea mai cunoscută vatră duhovniceasă a Rusiei și datează de la începutul secolului al XIX-lea. Stareții ei sunt considerați mari povățuitori ai Rusiei, „țarul” Putin găsindu-și la Optina timp de reflecție și liniștire sufletească de cel puțin 3 ori pe an. Această rugăciune este considerată una dintre cele mai frumoase și cele mai puternice rugăciuni de protecție și împlinirea dorințelor. Se spune de dimineață pentru ca efectul ei să țină toată ziua:

„Doamne, dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi.
Doamne, dă-mi întru totul să mă supun voii Tale Sfinte.
Doamne, în tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate.

Doamne, toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, că pentru toate este Sfântă voia Ta.

Doamne, în toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele. În toate întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul este trimis de către Tine.

Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.
Doamne, dă-mi putere să duc povara zilei şi toate câte mi se vor întâmpla în această zi cu pace în suflet.

Doamne, călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc.
Doamne, dă-mi voia ta să… (se spune dorința). Amin”.

Rugăciunea Inimii pentru îndeplinirea dorințelor. De ce este atât de puternică

Dacă vi se par prea lungi rugăciunile de mai sus (deși nu ar trebui să vi se pară lungă nicio rugăciune…) iată în continuare două exemple de rugăciuni scurte, dar foarte puternice, aducătoare de împlinirea dorințelor.

„Doamne, întoarce-i la bunătate şi la rugăciune pe toţi vrăjmaşii mei. Amin!”

Starețul Mănăstirii Caraiman din Bușteni, Gherontie Puiu, îndeamnă credincioșii să spună această rugăciune de 30 de ori pe zi timp de 40 de zile pentru ca dorința să fie ascultată și împlinită de Tatăl Ceresc.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/păcătoasa!”

Numită „Rugăciunea Inimii”, pe care, conform cărților sfinte, le-a dat-o Dumnezeu primilor oameni din rai, trebuie spusă într-un anumit fel, destăinuit de părintele Ilie Cleopa (10 aprilie 1912-2 decembrie 1998).

„Rugăciunea Inimii înseamnă întoarcerea minţii la inimă şi intrarea minţii în inimă în vremea rugăciunii, aşa cum ne-a învăţat Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Care ne-a învăţat pe noi cum să ne rugăm cu mintea din cămara inimii noastre, când a zis: «Tu, însă, când te rogi, intră în cămara ta şi închide uşa ta şi roagă-te Tatălui tău şi Tatăl tău care este întru ascuns îţi va răsplăti ţie»”

Părintele Ilie Cleopa ne învață din cer cum, când și de câte ori se spune Rugăciune Inimii pentru a aduce împlinirea dorințelor.

„Cât rosteşti «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/păcătoasa!», ţine-ţi puţin respiraţia. Astfel dobândeşti patru foloase. Primul folos: se necăjeşte şi se strâmtorează puţin inima, nedobândindu-şi văzduhul ei cel firesc, iar mintea, cu acest belşug, mai lesne se adună şi se întoarce în inimă. Al doilea folos: se înmoaie inima, făcându-se mai simţitoare şi mai smerită. Al treilea folos: necăjindu-se şi pătimind dureri inima, varsă afară undiţa cea otrăvitoare a dezmierdării şi a păcatului care mai înainte a apucat a o înghiţi.

Al patrulea folos: toate celelalte puteri ale sufletului se unesc şi se întorc către Dumnezeu”

„Mintea se risipeşte căutând multe cuvinte. Zi o rugăciunea scurtă, dar adeseori. Ascultă: «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa!»… Ştiţi voi câtă putere are aceasta? Nu ni s-a dat nouă armă mai puternică sub cer ca numele lui Iisus Hristos”

„Rugăciunea este maica tuturor faptelor bune pentru că dragostea lui Dumnezeu nu vine în sufletul nostru fără rugăciune. Dragostea din rugăciune se naşte. Deci dacă se naşte din rugăciune, negreşit că rugăciunea este mai mare, este maica dragostei. Şi bine ştiut este că toate faptele bune, care îl apropie pe om de Dumnezeu, din dragoste vin”

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page