Press "Enter" to skip to content

Rugăciune către Iisus pe care să o rostești în Ajunul Crăciunului

Cea mai puternică rugăciune către Iisus Hristos pe care să o rostești în Ajunul Crăciunului

„Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta Te rog, îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i sufe­rinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi e de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră.

Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele!” Amin.

Rugăciune sfântă către Iisus în Ajunul Crăciunului 

Totodată, Sfânta Scriptură ne îndeamnă să nu ne fălim cu faptul că ținem post, ci să ne bucurăm, nu să ne chinuim sau să o luăm ca pe o povară, pentru că altfel ne vom face mai mult rău decât bine. Însă, pe lângă preocuparea legată de ce mâncăm în Postul Crăciunului 2020, pentru a ne curăța de păcate avem nevoie și de rugăciuni, pentru sănătate și putere, pe care trebuie să le rostim cu deosebită smerenie și credință.

Atunci când nu mai facem față problemelor, singurul ajutor îl găsim în Dumnezeu. În cazul în care ne simțim deznădăjduiți, plini de durere și avem impresia că nimeni nu este lăngă noi să ne sprijine, putem rosti o rugăciune și ne vom simți mult mai liniștiți. Viața alertă, munca, stresul, sunt factori care ne îndepărtează de la credință. Iar în momentul în care ne simțim singuri, ne ridicăm ochii spre cer și căutăm ajutorul Divin, dar  Îl vom găsi numai de vom striga către sincer către El.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page