Press "Enter" to skip to content

Pe ce dată este Sfântul Ilie în 2022? Data la care are loc sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie

Pe ce dată este Sfântul Ilie 2022? Vezi care sunt tradițiile și obiceiurile care se respectă în această zi de sărbătoare.

Pe ce dată e Sfântul Ilie 2022? Vezi care sunt tradițiile și obiceiurile care se respectă în această zi de mare sărbătoare creștină.

Când e Sfântul Ilie în 2022?

Sfântul Ilie este sărbătorit în fiecare an la data de 20 iulie. Credincioșii români au o deosebită considerație pentru Sf Ilie, care este cunoscut ca Aducătorul de ploaie.

La sărbătoarea Sf. Ilie, se oficiază Sfânta Liturghie în toate bisericile creștin ortodoxe, dar și pomenirea celor adormiți, care au purtat numele marelui sfânt.

Totodată, o mulțime de credincioși își sărbătoresc ziua onomastică în această zi.

Numele de Ilie sau Ileana este destul de întâlnit în România. Numele de Ilie provine din cuvântul ebraic Elijah, care înseamnă „Dumnezeu este Domnul meu”.

Sf. Ilie a fost un proroc evreu, menționat în capitolele 17-20 din A treia carte a regilor, din Vechiul Testament, potrivit wikipedia.org.

Sfântul Ilie 2022. Tradiții, obiceiuri și superstiții

Sfântul Ilie este cunoscut ca ocrotitor al recoltelor și aducător de ploi, de asemenea poate arunca grindină sau provoca fulgere și tunete.

Tot el alungă canicula şi seceta de pe ogoare şi răcorește pământul, scrie tradiții-superstitii.ro.

În tradiția populară se spune mai spună că atunci când tună și fulgeră, Sfântul Ilie pleacă la vânătoare de demoni. Se zice că acolo unde lovește fulgerul este ascuns un demon şi Sfântul îi vine de hac.

La sate se păstrează tradiția ca ala sărbătoarea Sf.

Ilie să se guste pentru prima dată din roadele pământului, nuci și mere. Până în această zi nu se consumă roadele verii, ca să nu cadă grindina asupra pomilor.

De Sfântul Ilie, femeile de la sate culeg busuioc şi îl duc la Biserică, așezându-l la icoane. Tot ele pregătesc pachete pe care le dau de pomană pentru sufletul copilașilor morţi timpuriu. De asemenea, se pot împarți fructe, apă, flori de câmp şi alte bucate.

În ziua de Sfântul Ilie, oamenii nu lucrează la câmp pentru a nu-l mânia pe acesta şi a nu-l face să arunce fulgere asupra lor şi grindină şi prăpăd asupra recoltelor.

De asemenea, fetele tinere, nemăritate, își pot visa alesul de Sfântul Ilie.

Sfântul Ilie 2022. Rugăciune

Preamărite și prea minunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane, și cu umilință alergăm către mijlocirea ta.

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate și cu atotputernica Sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui. Nimicește prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea credinței dreptslăvitoare, față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năprasnice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sursa: doxologia.ro

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page