Press "Enter" to skip to content

Oraşul din România unde tinerii primesc teren gratuit pentru casă. Ce condiţii trebuie să îndeplinească

În oraşul Cugir din judeţul Alba, tinerii cu vârstă de până la 35 de ani pot depune cereri pentru a primi teren gratuit pentru construirea unei case.

Atribuirea terenurilor se face în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei case în orașul Cugir.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească tinerii ca să primească un teren gratis

Tinerii care beneficiază de terenuri sunt cei cu vârsta de până la 35 de ani.

O altă condiţie este să înceapă construcţia casei în termen de un an de la data atribuirii terenului.

Totodată, cei care primesc terenurile sunt obligaţi să finalizeze construcţia în termen de maxim trei ani de la data obţinerii autorizației de construire, cu respectarea reglementărilor de urbanism impuse prin autorizare.

Data finalizării construcției este data procesului-verbal de recepție a lucrărilor, eliberat de Compartimentul urbanism.

Ce documente sunt necesare

Cererile trebuie să fie însoțite de următoarele documente

 • copie de pe certificatul de naştere al solicitantului şi al soţului/soţiei/copii, dacă este cazul.
 • pentru părintele singur care are în întreţinere copii se va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că minorii se găsesc în întreţinerea acestuia;
 • copie de pe actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţiei, dacă este cazul;
 • copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, autentificată la notarul public, pe propria răspundere că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe, atât în orașul Cugir, cât şi în alte localităţi;
 • dovada calităţii de salariat cu contract individual de muncă
 • dovada calităţii de asociat sau administrator societate comercială (certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului)
 • dovada calităţii de persoană fizică autorizată în baza O.U.G. nr. 44/2008/ certificat fiscal de la Administraţia financiară, copie certificat de înmatriculare;
 • copie act de studii (diplomă);
 • adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net realizat de către solicitant și soţ/soţie, după caz
 • sau alte documente justificative care fac dovada veniturilor obținute din administrare/asociere societăți comerciale, PFA, II sau IF;
 • certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (solicitantul, soţul/soţia, după caz).
 • extras de cont / preaprobare financiară / contract de finanțare din partea unei instituții bancare cu privire la faptul că solicitantul deține suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro / este eligibil pentru obținerea unui credit în vederea construirii locuinței, cu suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro;
 • cazier judiciar soţ şi soţie;
 • declaraţia solicitantului, autentificată la notarul public, pe propria răspundere, privind indicatorii de energie primară și emisii CO2 asumați la realizarea locuinței.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page