Press "Enter" to skip to content

Mai mulți pensionari vulnerabili din România primesc ajutor financiar

OUG 168/2022 – Ajutor financiar pentru pensionarii vulnerabili din România

Pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile din România, Guvernul a adoptat recent Ordonanța de Urgență nr.168/2022, care prevede acordarea unui ajutor financiar sub formă de două plăți pentru pensionarii cu o pensie lunară mai mică de 3.000 de lei. Suma acordată variază în funcție de valoarea pensiei, astfel încât cei cu pensii până în 1.500 de lei, 2.000 de lei și 3.000 de lei vor primi ajutoare diferite.

Potrivit Ordonanței, persoanele care beneficiază de o pensie lunară mai mică de 1.500 de lei vor primi un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei. De asemenea, pensionarii cu o pensie de maxim 2.000 de lei pe lună vor primi din partea statului un ajutor de 800 de lei. Cei care au un venit lunar cuprins între 2.001 lei și 3.000 lei vor primi un ajutor de 600 de lei.

Prima parte a acestor ajutoare a fost deja acordată în luna ianuarie a anului 2023, iar restul sumei va fi acordat în luna octombrie a aceluiași an. Pentru pensionarii care primesc pensia pe card bancar, banii vor fi transferați direct pe card, conform informațiilor furnizate de ziarulunirea.ro.

Este important de menționat că aceste ajutoare nu se aplică în cazul unor venituri speciale, precum indemnizațiile acordate soțului supraviețuitor, copilului și părintelui eroului martir în temeiul Legii nr. 341/2004, sau indemnizațiile și sporurile acordate invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război în baza Legii nr. 49/1991.

De asemenea, veniturile din indemnizația socială pentru pensionari acordată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2009 și veniturile din salarii și asimilate salariilor nu sunt incluse în calculul acestor ajutoare financiare.

O măsură necesară pentru reducerea sărăciei în rândul pensionarilor

Ordonanța de Urgență nr.168/2022 reprezintă o măsură guvernamentală importantă în lupta împotriva sărăciei în rândul pensionarilor vulnerabili din România. Mulți dintre aceștia se confruntă cu dificultăți financiare și au nevoie de un sprijin suplimentar pentru a-și asigura necesitățile de bază.

Prin acordarea acestor ajutoare financiare, Guvernul își propune să îmbunătățească nivelul de trai al pensionarilor cu venituri mici și să le ofere o oarecare siguranță financiară în fața dificultăților cotidiene. Suma acordată poate contribui la plata facturilor, a chiriei sau la asigurarea unui trai decent pentru acești pensionari.

De asemenea, această măsură poate avea un impact pozitiv și asupra economiei, deoarece banii acordați vor fi cheltuiți în comunități și vor stimula consumul intern. Astfel, se poate crea un cerc virtuos în care creșterea puterii de cumpărare a pensionarilor să genereze o cerere mai mare pentru produse și servicii, contribuind astfel la dezvoltarea economică a țării.

Continuarea eforturilor pentru asigurarea unui trai decent pentru pensionari

Ordonanța de Urgență nr.168/2022 este doar una dintre măsurile luate de Guvern în vederea asigurării unui trai decent pentru pensionarii vulnerabili. Autoritățile trebuie să continue să identifice și să implementeze soluții eficiente pentru reducerea sărăciei în rândul acestora.

De asemenea, este important ca aceste măsuri să fie însoțite de politici de incluziune socială și de stimulare a ocupării forței de muncă în rândul pensionarilor. Astfel, aceștia ar putea avea oportunități de a-și completa veniturile și de a duce o viață independentă și activă în comunitățile în care trăiesc.

Dinamizarea economiei și crearea de locuri de muncă, în special în zonele rurale și în domeniile cu potențial de dezvoltare, ar putea contribui la creșterea veniturilor pensionarilor și la reducerea dependenței de ajutoare sociale.

Ordonanța de Urgență nr.168/2022 reprezintă un pas important în direcția asigurării unui trai decent pentru pensionarii vulnerabili din România. Acordarea unui ajutor financiar suplimentar pentru aceste persoane poate contribui la reducerea sărăciei și la îmbunătățirea nivelului de trai al acestora.

Guvernul trebuie să continue să identifice și să implementeze politici eficiente care să sprijine pensionarii cu venituri mici și să promoveze incluziunea socială și ocuparea forței de muncă în rândul acestora. Numai printr-un efort comun al autorităților, societății civile și comunității în ansamblu se poate asigura un viitor mai bun pentru pensionarii vulnerabili din România.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page