Press "Enter" to skip to content

Guvernul le oferă tinerilor din România 200 euro. Ce trebuie să facă ca să primească banii și la ce pot fi folosiți

Tinerii din România au acum o nouă oportunitate de a primi bani! Guvernul a pornit un program prin care le oferî suma de 200 euro. Aceștia trebuie să îndeplinească anumite condiții, iar banii trebuie să fie folosiți doar cu un anumit scop, impus de program. Iată despre ce este vorba.

  • Tinerii din România pot să primească 200 euro
  • Pentru ce trebuie să folosească banii

Guvernul a pornit, în urmă cu ceva timp, un program pentru tinerii din România, care ar putea să le satisfacă una dintre cele mai mari nevoi.

Ulterior, regulile acestuia s-au actualizat, iar acum au fost transmise către public. În urma schimbărilor, mai multe persoane au șansa să primească 200 euro, dacă îndeplinesc două condiții importante.

Guvernul le oferă tinerilor din România 200 euro

România nu se află printre cele mai dezvoltate țări din punct de vedere financiar, astfel că există destul de mulți studenți și elevi care fac parte din familii cu nevoi.

Din acest motiv, tinerii nu își permit un calculator sau laptop, iar Guvernul s-a hotărât să le vină în ajutor. Aceștia pot să acceseze 200 euro, bani cu care să își achiziționeze un calculator sau laptop.

Regula importantă pe care trebuie să o respecte doritorii este să aibă vârsta de maxim 26 de ani, să fie elevi sau studenți și să facă parte din familii cu un venit maxim de 500 lei brut, calculat pe membru de familie.

Intenția Guvernului este să ofere acest beneficiu cât mai multor elevi și studenți, motiv pentru care a decis să dubleze plafonul de venit. Așadar, acum acesta s-a modificat la 500 lei, astfel încât mai multe persoane să poată să acceseze banii. În urmă cu un an, acest plafon era de 250 lei.

Ce trebuie să facă să obțină banii

Modul de accesare al banilor este foarte ușor. Tot ce trebuie să facă doritorii este să completeze un document de tip cerere, prin care să își exprime intenția.

Pe lângă acest document, elevii și studenții mai au nevoie la dosar de alte câteva documente, enumerate în hotărârea Guvernului, art. 3 alin. (3).

”a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

f) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

g) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

h) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.”, potrivit Edupedu.ro.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page