Press "Enter" to skip to content

Calendar Creștin Ortodox, 19 noiembrie 2022. Rugăciunea zilei de sâmbătă

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 19 noiembrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Varlaam și Sfântul Proroc Avdie.

Calendar Creștin Ortodox, sâmbătă, 19 noiembrie 2022. Cine a fost Sfântul Mucenic Varlaam?

Mucenicul Varlaam este un sfânt care a trăit pe vremea împăratului Dioclețian, persecutorul creștinilor. Sf. Varlaam s-a născut într-un sat de lângă Antiohia, unde propovăduia cuvântul Lui Hristos și își muncea pământul.

Însă din cauza mărturisirii credinței sale creștine, Sfântul Varlaam a fost întemnițat și supus la chinuri, obligat fiind să slujească zeilor.

Cu toate câte a pătimit, Mucenicul Varlaam a refuzat să renunțe la religia sa, iar pentru acestea, a fost ucis și astfel s-a alăturat cetei sfinților.

Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Proroc Avdie, care a trăit opt sute de ani înainte de Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Pe ce dată este Intrării Maicii Domnului în Biserică?

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este o sărbătoare care se celebrează în fiecare an la dat de 21 noiembrie, fiind unul dintre Praznicele Împărătești închinate Sfintei Fecioare Maria.

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică mai este numită în popor și Vovidenia. Această sărbătoare este închinată aducerii la templu a Fecioarei Maria, de către părinții săi, Ioachim și Ana.

Tradiții care se respectă la Intrarea Maicii Domnului în Biserică

  • În ziua Intrării Maicii Domnului în Biserică, credincioșii merg la Sfânta Liturghie cu preparate de post, dar și din pește, pentru a fi sfințite și împărțite celor sărmani. Totodată, la sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică se împart nuci, colaci și turte de mălai. 
  • La sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, există tradiția ca la sate, fetele să meargă la o fântână cu o lumânare albă în mână, ca să-și afle ursitul. Se spune că la cântatul cocoșului, fecioarele care se așează pe marginea fântânii pot vedea în luciul apei, chipul ursitului.
  • Tot în ziua de 21 noiembrie 2022, copiii pun crenguțe de măr în vase cu apă. Acestea se țin în lumina și căldură ca să înmugurească și să înflorească, ca mai apoi să fie folosite în noaptea de Anul Nou, drept sorcove, potrivit crestinortodox.ro.
  • La sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, cunoscută și ca Vovidenia, se aprind lumânări pentru copiii nebotezați, dar și pentru cei morți, pentru a avea cale luminată pe cealaltă lume.
  • O altă tradiție veche care se ține în dimineața Intrării Maicii Domnului în Biserică, este cea a bătrânelor care iau din livadă: o creangă cu 7 prune, una cu 7 mere și una cu 7 alune, pe care le pun în cămară, pentru a se proteja de friguri tot anul.
  • În credința populară spune că de Intrarea Maicii Domnului în Biserică, ca și de Crăciun, cerurile se deschid, iar oamenii pot înțelege graiul animalelor. Este momentul în care credincioșii se roagă pentru împlinirea celei mai mari dorințe din viața lor.

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Varlaam

Troparul Sfântului Mucenic Varlaam, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Varlaam, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânt Ţie, Doamne…

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirile luptei tale luminându-te, păzeşte-ne cu rugăciunile tale pe noi, cei ce cu credinţă cinstim pomenirea ta, Sfinte Varlaam.

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să fie cinstit cu cântări Sfântul Varlaam cel Minunat, cel ce a stins focul necredinţei cu focul credinţei celei drepte, cel insuflat de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoindu-te pentru dreapta credinţă, purtătorule de cunună Sfinte Varlaam, acum ai fost cinstit după vrednicie cu cununa măririi, din dreapta Atotţiitorului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Putere ţi-a dăruit ţie Stăpânul asupra chinurilor celor de multe feluri, preafericite mucenice, cu care ai biruit mândria celor fără de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Scară Cerească te-ai arătat, prin care S-a pogorât la noi Cuvântul, Fecioară, pe care de demult, mai înainte, te-a văzut strămoşul tău Iacob.

Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată legătura trupului şi încheieturile mădularelor tale se rupeau, dar tăria sufletului tău se păzea nesfârşită.

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornirile celor ce strujeau coastele tale, bărbăteşte le-ai suferit, arătând tare şi vitejească răbdare, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cine va lăuda precum se cade cu laude tăria, puterea şi cugetul cel nespăimântat al gândului tău, preafericite?

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

A încetat moartea stricăciunii arătându-Se oamenilor Viaţa Cea Ipostatică prin trup, Preacurată, din pântecele tău, Mireasă a lui Dumnezeu.

Irmosul:  Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

Cântarea a 4-a. Irmos: Acoperit-a cerurile…

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lepădând bârfelile cele ritoriceşti, ai primit învăţăturile cele adevărate ale Apostolilor şi te-ai făcut mărturisitor al Adevărului.

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ai câştigat alegerea voirii mai tare decât focul, surpând nebunia tiranilor, strigi: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând împotriva focului şi a chinurilor pentru Hristos până la moarte, cu suflet răbdător, cânţi cu glas mare: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu ardoare tare, preafericite, fiind legat, ai surpat înşelăciunea şi cu cuget Dumnezeiesc ai cântat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întrupându-Se Cel fără de trup din Fecioară, a venit către oameni pe pământ. Pentru aceasta strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai răsărit lumina…

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce s-a făcut următor pa­timilor lui Hristos şi mucenic cântă: Slavă Ţie, Slavă Ţie, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Varlaam, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împletitu-ţi-s-a cununa şi plata biruinţei, pentru răbdarea cea multă, ţie, care cânţi: Slavă Ţie, Slavă Ţie, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Săgeţile cuvintelor tale le-ai înfipt în inimile vrăjmaşilor, strigând: Slavă Ţie, Slavă Ţie, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ştiindu-te pe tine, Fecioară Curată, Munte Sfânt şi ca un Cort al Celui Preaînalt, strigăm către tine: Slavă ţie, Născătoare de Dumnezeu, Nădejdea noastră.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page